امور بازنشستگان دانشگاه

1398/8/12 0:0
پايان دوران كار سازمان يافته هر فرد به مرحله‌اي از مراحل عمر مي‌انجامد كه در اصطلاح دوران بازنشستگي خوانده مي‌شود.

تعريف بازنشستگي:

بازنشستگي يعني عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي به تعبيري ديگر، بازنشستگي رسيدن به شرايطي است كه بر اساس آن فرد توان كاريش كاهش مي‌يابد و ديگر آن قدرت و توانايي سابق را براي ادامه فعاليت و كار ندارد.

 

شرايط عمومي براي بازنشستگي

باستناد ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، با داشتن يكي از شرايط ذيل، كارمند مي‌تواند بازنشسته شود:
1 – حداقل سي ساله سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصص
2 – سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي
3 – حداقل شصت سال سن و 25 سال سابقه
4 – حداقل بيست و پنج سال سابقه و پنجاه و پنج سال سن براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان(شرط سني براي مستخدمين زن منظور نمي‌گردد)

مدارك مورد نياز براي برقراري حقوق بازنشستگي

1 – ابلاغ بازنشستگي
2 – فرم اطلاعاتي برقراري حقوق و مزاياي بازنشستگي (فرم شماره1)
3 – فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا (فرم شماره 2)
4 – خلاصه‌اي از پرونده استخدامي شامل احكام كارگزيني مبني بر استمرار و تمام وقت بودن خدمت، مرخصي بدون حقوق، غيبت، انفصال، انتقال.
5 – مدارك شناسايي و تحصيلي (تصوير شناسنامه - تصوير كارت ملي - مدرك تحصيلي)
6 – افتتاح حساب سپهر بانك صادرات و ارائه فيش افتتاح حساب

کلمات کلیدی:
شرايط.بازنشستگي    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >