آموزش توجیهی بدو خدمت
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 56

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
ایجاد تسهیلات جهت امکان شرکت مردودین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت دی در آزمون جامع اسفند 1402 1402/11/14
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون جامع توجیهی بدو خدمت: ایجاد تسهیلات جهت امکان شرکت در آزمون جامع توجهی بدو خدمت اسفند ماه 1402 1402/11/4
اطلاعیه شماره 2 آزمون جامع توجیهی بدوخدمت آذرماه 1402 1402/9/7
شماره 1 آزمون توجیهی بدو خدمت آذر ماه 1402 1402/8/23
اطلاعیه فوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص برگزاری مجدد آزمون ( غیرحضوری) توجیهی بدوخدمت 1402/6/22
اطلاعیه: آزمون جامع غیرحضوری در تاریخ 7 شهریورماه و طی یک نوبت در ساعت 11 صبح برگزار خواهد گردید. 1402/6/4
اطلاعیه شماره یک آزمون جامع توجیهی بدو خدمت شهریور 1402 1402/5/24
اطلاعیه شماره دو آزمون جامع توجیهی بدو خدمت شهریور 1402 1402/5/24
اطلاعیه شماره سه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت شهریور 1402 1402/5/24
اطلاعیه شماره 1 آزمون جامع توجیهی بدو خدمت تابستان 1402 (شهریور) 1402/5/21
اطلاعیه شماره 5 : ثیت نام آزمون جامع تا جمعه 16 تیر ماه تمدید شد 1402/4/13
ثبت نام نهمین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شروع شد. 1402/4/10
برنامه زمانبندی برگزاری آزمون های جامع توجیهی بدو خدمت تابستان 1402 1402/3/23
نحوه پرداخت هزینه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت جهت کارکنانی که 2 بار و بیشتر در آزمون جامع رد شده اند. 1402/3/22
اطلاعیه فوری : تغییر زمان برگزاری آزمون فصل 7 دوره توجیهی 1402/3/16
اطلاعیه: قابل توجه کسانی که دوره توجیهی بدو خدمت را در زمان طرح گذرانه اند. 1402/3/9
برگزاری آزمون فصل هفت دوره توجیهی (خرداد 1402) 1402/3/3
آخرین فرصت شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت افراد پیش ثبت نام شده به همراه لیست اسامی 1402/3/1
راهنمای نحوه ثبت نام و شرکت در دوره توجیهی بدوخدمت 1402/2/16
اطلاعیه برگزاری هشتمین آزمون جامع توجيهی بدوخدمت 1401/11/25
123
 
< >