آموزش توجیهی بدو خدمت
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 37

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه برگزاری هشتمین آزمون جامع توجيهی بدوخدمت 1401/11/25
اعلام تاریخ های مهم جهت شرکت در هشتمین آزمون جامع توجیهی بدوخدمت 1401/10/19
نحوه مشاهده نتیجه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان 1401/9/20
فهرست نهایی داوطلبین ششمین آزمون جامع توجیهی بدوخدمت کارکنان 1401/9/7
اطلاعیه تکمیل ظرفیت ثبت نام آزمون جامع توجیهی 10 و 11 آذر1401 1401/9/1
اطلاعیه2 تکمیل ظرفیت ثبت نام آزمون جامع توجیهی 10 و 11 آذر1401 1401/9/1
امکان ثبت نام همکاران در آزمون جامع توجیهی بدوخدمت سایر استانها 1401/8/17
مصوبات چهارمين کارگروه آموزش و توانمندسازي منابع انساني 1401/8/14
نحوه ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جامع توجیهی بدوخدمت پاییز1401 1401/8/4
اطلاعیه شماره یک آزمون جامع توجیهی بدوخدمت پائیز1401 1401/7/18
راهنمای شرکت در دوره های آموزشی وزارت بهداشت 1401/6/23
اصلاحیه : اطلاعیه برگزاری سومین آزمون فصل ۷ توجیهی بدوخدمت 1401/6/8
اعلام نتایج آزمونهای جامع(نهایی) دوره توجیهی بدوخدمت تیرماه 1401 1401/6/2
اطلاعیه مهم 1401/5/12
بخشنامه برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
اطلاعیه برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
نحوه ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
اسامی مجازشدگان شرکت در آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/1
اسامی قبول شدگان نهایی اولین دوره توجیهی بدو خدمت 1400(آزمون جامع و آزمون اختصاصی) 1401/2/10
اسامی مجاز شدگان شرکت در اولین آزمون جامع توجیهی بدوخدمت استان بوشهر 1400/11/27
12
 
< >