سال92

1393/3/13 0:0

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان وزارت بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشکی92

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر92

کلمات کلیدی:
دستورالعمل.ارزشيابي.كاركنان    
تعداد بازدید:   ۴۵۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >