سال92

1397/6/13 0:0

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان وزارت بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشکی92

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر92

کلمات کلیدی:
دستورالعمل.ارزشيابي.كاركنان    
تعداد بازدید:   ۳۴۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >