آموزش معاونت آموزشی
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 10

شمارهعنوانتاریخ صدور
دوره آموزشی شغلی اختصاصی حضوری" تعهدات خدمتی عام و خاص" جهت پرسنل معاونت آموزشی 1402/8/27
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی اختصاصی الکترونیک " آشنایی با صدور مدارک و انواع مدارک صادره" ویژه پرسنل معاونت آموزش 1402/7/30
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزشی حضوری شغلی اختصاصی معاونت آموزشی " آشنایی با شیوه های پذیرش دانشجو و سهمیه های مختلف (2) " 1402/3/21
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزشی حضوری شغلی اختصاصی معاونت آموزشی " آشنایی با شیوه های پذیرش دانشجو و سهمیه های مختلف (1) " 1402/3/7
تفکر سيستمي و بهبود عملکرد کارکنان 1401/11/2
برگزاری دوره " راهبردهای آموزش و توان افزایی" 1401/8/8
نقش عوامل موثر درون سازماني بر توانمند سازي کارکنان 1401/7/9
دوره شغلی غیر حضوری اصول ارتباطات و رفتار سازمانی 1401/5/11
دوره شغلی اصول ارتباطات و رفتار سازمانی 1401/5/9
وبینار آشنایی بامکاتبات اداری 1400/7/11
 
< >