آموزش اورژانس استان
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 9

شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش حضوری "کار با نرم افزار SPSS و Endnote" ویژه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 1402/11/1
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری "مدیریت بیماران قلبی (کد 247) " ویژه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 1402/10/23
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی الکترونیک " اصول کنترل عفونت در اورژانس پيش بيمارستاني (115)" ویژه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 1402/10/9
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری "موارد حقوقی در حوزه اورژانس" ویژه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 1402/9/18
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی "مدیریت بیماران ترومایی در پیش بیمارستانی" به صورت وبینار ویژه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 1402/4/28
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " عملیات اورژانس هوایی کد350" ویژه پرسنل اورژانس 115 1402/4/20
مديريت کنترل عفونت و حفاظت شغلي در اورژانس پيش بيمارستاني 1400/7/10
پروتکل های آفلاین2 1400/6/13
پروتکل های آفلاین1 1400/6/2
 
< >