فرم ها و آیین نامه ها

1397/5/13 0:0

فرم اعتراض به نتیجه ارزشیابی

نتایج ارزیابی عملکرد

محورها و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران میانی

محورها و شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد مدیران میانی

محورها و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران پایه

محورها و شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد مدیران پایه

محورها و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان

محورها و شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان

محورها و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان پشتیبانی

محورها و شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان پشتیبانی

فرم گواهی انتقال تجارب به کارمندان

کلمات کلیدی:
آئين‌     نامه‌.ارزشيابي.كاركنان    

تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >