آموزش بهبود مدیریت
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 19

شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " مهارت های تفکر سیستمی" (بهبود مدیریت) جهت کلیه پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر 1402/11/24
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " چالش های کارآفرینی در حوزه سلامت" (بهبود مدیریت) جهت کلیه پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر 1402/11/23
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " آشنایی با فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران" (بهبود مدیریت) جهت کلیه پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر 1402/11/17
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " ابزارهای شناسایی، ساده سازی و مدلسازی فرآیندهای سازمان" (بهبود مدیریت) جهت کلیه پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر 1402/11/8
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " رهبری در مدیریت" (بهبود مدیریت) جهت کلیه پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر 1402/8/23
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " تعارض منافع در نظام سلامت" (بهبود مدیریت) 1402/5/21
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش بهبود مدیریت حضوری " فرایندهای توسعه مدیریت دانش " ویژه رابطین مدیریت دانش دانشگاه 1402/5/8
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک " طراحی ساختارهای سازمانی" (بهبود مدیریت) 1402/3/21
برگزاری دوره "مبانی و مفاهیم ایزو" 1401/8/22
برگزاری دوره"ارگونومی در دورکاری و کار همراه" 1401/8/15
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه های تحول اداری 1401/8/7
زبان بدن 1401/7/10
چگونگی استقرار نظام آراستگی 1401/4/15
نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان 1400/11/30
مديريت دانش و يادگيري در سازمان 1400/11/24
مدیریت عملکرد 1400/10/15
مديريت تعارض و فنون مذاکره 1400/8/17
خلاقيت و حل مساله 1400/6/28
سازماندهي و طراحي ساختار 1400/5/23
 
< >