اهداف و چشم اندازها

1398/8/12 0:0

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر «دراکر» رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند..همواره جذب و بكارگيري نيروي انساني از مسائل حساس و مهم در سازمانها مي باشد .راههاي گوناگوني جهت سنجش توانائي افراد جهت شغل مورد درخواست وي را مي توان در نظر گرفت.به نظر مي رسد خصوصياتي از قبيل شرايط فيزيكي مناسب ، ميزان علاقمندي ،انعطاف پذيري ، ريسك پذيري، خلاقيت و ابتكار ،انگيزه ،استقامت و پشتكار ،روحيه ايثار ، اجتماعي بودن ، سرعت و دقت ، روحيه مشاركت جويي فرد و مهمترين ويژگي ادب و احترام در برخورد را نام برد كه اگر شخصي داراي چنسن ويژگيهايي باشد سازمان داراي سرمايه خوب و مفيدي مي باشد.

 

 اهداف مديريت منابع انسانی شامل موارد زيراست :   

  • تامين و حفظ کارکنان مطلوب.
  • جذب متقاضيان شايسته و با استعداد.
  • بهبودکيفيت زندگی کاری.
  • بهره وری.
  • قانون پذير بودن.
  • مسئوليت اجتماعی.
  • تعادل در جبران خدمات.
  • ايجادانگيزش.


تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >