تيدبل وضعيت رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

1397/4/3 0:0

 

شرائط لازم جهت تبديل وضعيت استخدامي
رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
 
1 -   طي دوره رسمي آزمايشي (كه مدت آن حداقل 1  سال و حداكثر 2  سال مي باشد)

2 - كسب حداقل 70 %  از مجموع امتيازات فرم سنجش رضايتمندي ذيل ،  ازمسئول واحد محل خدمت .
3 - موافقت هسته گزينش دانشگاه با تبديل وضعيت استخدامي كارمند به رسمي قطعي .
4 -  گذراندن دوره آموزشي مصوب در طول مدت رسمي آزمايشي . (يكسال 50 ساعت - دوسال 100 ساعت)
5 -   داشتن گواهينامه توجيهي بدو خدمت .

رديف
عوامل امتيازي
حداكثر امتياز
امتيازمكتسبه
1
لياقت و شايستگي علمي
20
 
2
كارداني شغلي
20
 
3
علاقه به كار
10
 
4
خلاقيت و نوآوري
20
 
5
روحيه خدمت به مردم و تكريم ارباب رجوع
20
 
6
رعايت نظم و انظباط اداري
10
 
جمع
 
100
 

کلمات کلیدی:
تبديل.وضعيت.استخدامي    

تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >