آموزش معاونت درمان
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 24

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " مراحل شناسایی مرگ مغزی تا اهداء عضو" جهت کلیه کارکنان بهداشتی - درمانی بیمارستانی و ستادی معاونت درمان 1402/11/25
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " پیشگیری از مسمومیت های شایع در کودکان" جهت کلیه کارکنان بهداشتی، درمانی بیمارستانی و ستادی معاونت درمان 1402/11/9
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " علل وعوارض آسفیکسی نوزاد دربدو تولد" جهت کلیه پرسنل پرستاری و ماما بیمارستانی و معاونت درمان 1402/10/23
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " ناهنجاری مورفولوژی RBC در لام خون محیطی" ویژه کارکنان علوم آزمایشگاهی معاونت درمان 1402/9/12
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " ايمني شغلي و کنترل مخاطرات در مراکز درماني" ویژه کلیه کارکنان بیمارستانی وستادي معاونت درمان 1402/6/22
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آزمایشات بیومارکرهای قلبی" ویژه علوم آزمایشگاهی 1402/6/20
تغذیه درمانی در سلیاک 1401/9/28
دستورالعمل خدمات ماندگاری/ مقیمی و آنکالی 1401/9/21
آموزش جامع فراهم آوری اعضای پیوندی 1401/9/21
برگزاری دوره" آموزش احکام بیماران" 1401/8/21
برگزاری دوره" آموزش احکام بیماران" 1401/8/17
برگزاری دوره آموزشی شغلی"آشنایی با فناوری های نوین پزشکی از راه دور" 1401/6/7
انواع واکسنهای کووید19 1400/11/2
ترموگرافي و تصويربرداري حرارتي در علوم پزشکي 1400/10/25
روش هاي استريل 1400/10/25
کنترل کیفی بخش سرولوژی 1400/10/15
مروري بر دستوالعمل هاي تعرفه خدمات تشخيصي و درماني و بيمه هاي پايه 1400/10/13
سنجش تراکم استخوان 1400/10/6
واکنش صحيح به خطرات شغلي محيط کار 1400/9/14
آشنایی با سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری بالینی 1400/8/23
12
 
< >