آموزش برون سازمانی
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 26

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری کارگاه آموزشی جنگ شناختی با رویکرد انتخابات 1402/12/7
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی اسفند ماه 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/12/1
برگزاری دوره آموزشی مردم سالاری اسلامی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر 1402/11/16
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی بهمن ماه 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/10/30
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی دی ماه 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/9/29
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی آذر ماه 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/9/4
اطلاعیه: دوره آموزش مجازی تخصصی پدافند سایبری (سطح 3) 1402/8/13
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی آبان 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/7/29
اطلاعیه آموزشی: توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می شود؛ دوره آموزشی ارزیابی ریسک فساد در بخش دولتی 1402/7/4
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی مهر 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/7/3
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی شهرویر 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/6/4
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی مرداد ماه 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 1402/5/24
اطلاعیه: جدول زمانی دوره های آموزشی نیمه اول مرداد ماه 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر جهت استفاده پرسنل دستگاه های اجرایی 1402/5/8
اطلاعیه: اعلام زمان برگزاری دوره های آموزشی مرداد ماه 1402 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر جهت استفاده پرسنل دستگاه های اجرایی 1402/5/4
اطلاعیه: برگزاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استان بوشهر) 1402/3/29
اطلاعیه: برگزاری دوره ملی آموزش پایه و دوره ملی آموزش مهارتی (ضابطین امر به معروف و نهی از منکر) 1402/3/8
شروط لازم جهت پذیرش گواهینامه های آموزشی برون سازمانی 1401/9/15
ایزو 31000 1400/9/13
آشنایی با بخشنامه سرجمع 1400/9/6
دوره های آموزشی آبانماه مرکزآموزش و پژوهش 1400/8/25
12
 
< >