مبناي محاسبه كسور بازنشستگي

1398/8/10 0:0

 

مبناي محاسبه كسور بازنشستگي


باستناد ماده 102 آئين نامه اداري استخدامي مبناي محاسبه كسور بازنشستگي براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين آئين نامه حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده ويژه موضوع بند 12 ماده 54 و فوق العاده جذب موضوع بند 17 ماده54 آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غيرهيات علمي مي باشد.

کلمات کلیدی:
كسور.بازنشستگي    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >