نظر سنجی ارباب رجوع

تکمیل مشخصات فردی اختیاری است.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :  
تلفن :

تاریخ مراجعه *

1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ *
      
2-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ *
        
3-نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.

4-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.

5-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟ *
    
6-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمائید.(با ذکر مورد و فرم مورد نظر)

7-لطفا انتظارات و نیازهای خود را به انواع خدمات با قید مورد به ترتیب اولویت بنویسید.

8- لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید.

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >