آموزش معاونت تحقیقات و فناوری
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 16

شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " آشنایی با خبر" ویژه پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری 1402/11/18
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " آشنایی با مقررات اداری در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری" ویژه پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری 1402/10/2
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " کاربرد نانو در پزشکی" ویژه پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری 1402/9/25
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " سواد رسانه ای در حوزه پژوهش" ویژه پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری 1402/8/2
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " رویارویی مالکیت فکری و نوآوری باز و تبادل فناوری" ویژه پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری 1402/7/16
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " هوش مصنوعی " ویژه پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری 1402/6/4
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش شغلی اختصاصی حضوری " تولید محتواي ویدئویی با موبایل " ویژه پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری 1402/4/17
برگزاری دوره آموزشی شغلی الکترونیک "ارتباط مؤثر" 1402/2/27
اخلاق در مطالعات آزمايشگاهي 1401/10/10
دوره آموزشی شغلی "مروری بر مصادیق تخلفات پژوهشی" 1401/8/7
برگزاری دوره شغلی"شبکه های اجتماعی و شبکه سازی در پژوهش" 1401/8/1
برگزاری دوره شغلی"نقش سواد اطلاعاتی در خود توانمندسازی دانشگاهیان" 1401/6/6
دوره شغلی "اصول استاندارد انتقال ايمن نمونه هاي عفوني" 1401/5/22
نحوه اولویت بندی پژوهشی 1400/9/8
وبینار سامانه مدیریت مطالعات پژوهشی 1400/7/25
وبینارآشنایی با حقوق،کاربرد و ثبت خدمات تخصصی مالکیت فکری 1400/7/19
 
< >