رشته شغلي شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور

1398/8/10 0:0

 

رشته شغلي شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور و مدت سنوات ارفاقي


رشته‌هاي پرستاري (پرستار، بهيار و كمك بهيار)

 

  •  بابت هر سال خدمت در بيمارستانها و مراكز سوختگي و رواني مدت 3 ماه خدمت ارفاقي. 
  • بابت هر سال خدمت در درمانگاهها و مراكز بهداشتي درماني يا دانشكده‌ها به مدت 2 ماه خدمت ارفاقي.
  • بابت هر سال خدمت در مراكز ستادي و غيربهداشتي درماني به مدت 1 ماه خدمت ارفاقي.

 

 

رشته‌ تكنسين آزمايشگاه، تكنسين اتاق عمل و تكنسين فوريتهاي پزشكي به ازاء هر سال خدمت يك ماه خدمت ارفاقي

 

کلمات کلیدی:
سخت     زيان     آور     بازنشسته    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >