اعضاء كميته نقل و انتقالات

1398/8/12 0:0

اعضاء كميته نقل و انتقالات :

1- معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه (رئيس كميته)
2- معاونين دانشگاه (و يا نماينده آنها)
3- مديرمنابع انساني دانشگاه
4- نماينده حراست دانشگاه
5- نماينده بودجه دانشگاه
6- مسئول واحد نقل وانتقالات (دبير كميته) 

کلمات کلیدی:
كميته     نقل     انتقالات    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >