تقویم آموزشی

1400/5/17 0:0

 

 

تقویم آموزشی سال 1403 مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

تقویم آموزشی سال 1401 مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

  تقویم آموزشی سال 1400 مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

  تقویم آموزشی سال 1395 مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر 
نکات مهم :

-    میزان ساعت دوره های آموزشی شغلی و بهبودمدیریت ،  باتوجه به حجم  مطالب و همچنین شرایط و نحوه  برگزاری متغیر خواهد بود.
-    حداکثر میزان ساعت دوره های آموزشی عمومی الکترونیکی 5  ساعت می باشد  .
-    میزان ساعت دوره های آموزشی حضوری و وبینارها ، برابر است با  میزان زمان واقعی تدریس  مدرس .                                                                         واحد آموزش و توانمندسازی دانشگاه

 

 

کلمات کلیدی:
تقویم.آموزشی    

تاریخ بروز رسانی:   1 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >