معرفي مديريت منابع انساني

1398/8/12 0:0

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد آخوندی

 

پست: سرپرست مدیریت منابع انسانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

آدرس ایمیل :Akhondi.Ahmad@Gmail.Com

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی بهداشت عمومی
 • کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 •   MPHمدیریت اطلاحات نظام سلامت
 •   دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت
 •  

سوابق شغلی

 •    مسول واحد مبارزه با بیماریهای مرکزبهداشتی درمانی
 •     سرپرست  مرکزبهداشتی درمانی حضرت مهدی (عج) دیر
 •      کارشناس مسول واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت ودرمان
 •     معاون پشتیبانی شبکه بهداشت و درمان دیر
 •    مدیر بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر
 •    سرپرست بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر
 •  رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیر 
 •   مشاوراجرایی معاون توسعه ،مدیریت وبرنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کلمات کلیدی:
مديريت     منابع.انساني     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   13 تير 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >