واحد آموزش
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 14

شمارهعنوانتاریخ صدور
گزارش عملکرد واحد آموزش توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه 1399/12/10
برگزاری دوره آموزشی ثبت تجارب و مستند سازی از تاریخ 98/7/3 لغایت 98/7/14 1398/7/6
برگزاری دوره آموزشی پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت از تاریخ98/6/24 لغایت 98/7/7 1398/6/24
برگزاری دوره آموزشی(الکترونیکی)مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی از تاریخ 98/6/11 لغایت 98/6/25 1398/6/13
برگزاری دوره آموزشی رهبری سازمان از تاریخ 98/03/04 لغایت 98/03/18 1398/3/4
برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی(آزمون آنلاین) مورخ 97/9/14 لغایت 97/10/1 1397/9/14
برگزاری دوره های آموزشی از تاریخ 97/7/23 لغایت 97/8/5 1397/7/23
تقویم دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال97 1397/6/5
دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت تاریخ 96/12/7 لغایت 96/12/19 1396/12/8
آزمون ضمن خدمت سبک زندگی اسلامی مورخ 96/10/18 لغایت 96/11/15 1396/10/23
آزمون مجازی اخلاق در پژوهش علوم پزشکی تاریخ 96/10/11 لغایت96/10/22 1396/10/11
کارگاه آموزشی تکنیک های هوش هیجانی 1396/10/11
تقویم آموزشی سال 1396 1396/3/21
دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی 1394/9/10
 
< >