آخرین پادکستهای آزمون توجیهی بدو خدمت
    
نحوه ورود به سامانه و ثبت نام دوره توجیهی بدو خدمت
9 آبان 1400


  download

    
شرکت در دوره توجیهی سال 1400
9 آبان 1400

شرکت در دوره توجیهی سال 1400 مطالعه محتواها و شرکت در آزمون های مربوطه


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< تیر مرداد >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >