معرفی واحد آموزش

1400/5/17 0:0

                                                                                         

نام و نام خانوادگی:  رضا قائدحسینی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد                                                                               

رشته تحصيلي: مدیریت اجرائی، گرایش استراتژیک

عنوان: مسئول واحد آموزش و توانمندسازی دانشگاه

 

شرح وظایف مسئول آموزش و توانمندسازی کارکنان:

1. تهيه خط مشي هاي سيستم آموزشي

2. نياز سنجي آموزشي و هماهنگي آن با وزارت متبوع

3. مهندسي مجدد در برنامه آموزشي سازمان

4. نظارت بر تهيه سرفصل آموزشي

5. شركت در كميته ها ، كنفرانس‌ها ، كميسيون‌ها ، سمينارهاي مربوطه

6. نظارت برتهيه شناسنامه آموزشي براي كليه پرسنل

7. امتياز دهي به كليه پرسنل بر اساس شناسنامه آموزشي

8. نظارت بر وظايف پرسنل زير مجموعه

9. تلاش در جهت ارتقاء دانش شغلي و رفع نقاط ضعف

10. تلاش در جهت انتقال تجارب شغلي به همكاران تازه وارد

11. پاسخگويي به ارباب رجوع در موضوعات مربوط به حوزه كاري

12. تلاش در جهت بهبود فرايند و نحوه انجام كار و ارائه پيشنهادات سازنده

13. تعامل و همكاري مستمر و بهينه با ساير واحد ها در جهت انجام بموقع و مناسب كار

14. اولويت بندي افراد جهت معرفي به دوره هاي آموزشي

15. بررسي مدارك كاركنان جهت اعطاء امتيازات ناشي از طي دوره هاي آموزشي


 

شرح وظایف کارشناس آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

                                                                                         

نام و نام خانوادگی:  هادی رئوفیان

مدرك تحصيلي: كارشناسي                                                                              

رشته تحصيلي: حسابداری

عنوان: کارشناس آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

1.اطلاع رسانی به موقع دوره های آموزشی

2.نظارت برنحوه برگزاری کلاسهای آموزشی

3.ثبت اطلاعات آموزشی پرسنل

4.ثبت دوره های آموزشی برگزار شده در سامانه آموزش

5.صدور شناسنامه آموزشی کارکنان با نظارت مسئول آموزش کارکنان

6.تجزیه و تحلیل دوره های برگزار شده ومشخص نمودن نقاط قوت و ضعف  ونتیجه گیری

7.تهیه گزارشات سیستمی

8.انجام مکاتبات واحد آموزش

9.نظارت بر نحوه تکمیل فرم 4 خلاصه مشخصات آموزشی واحدهای مختلف

10.ارسال فرم های شماره 4 و فرم ب بصورت 6 ماهه اول و دوم سال به هر یک از واحدها

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
معرفی     واحد.آموزش     شرح     وظایف    

تاریخ بروز رسانی:   4 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >