معرفی واحد آموزش

1400/5/17 0:0

                                                                                         

نام و نام خانوادگی:  رضا قائدحسینی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد                                                                               

رشته تحصيلي: مدیریت اجرائی، گرایش استراتژیک

عنوان: مسئول واحد آموزش و توانمندسازی دانشگاه

 

شرح وظایف مسئول آموزش و توانمندسازی کارکنان:

1. تهيه خط مشي هاي سيستم آموزشي

2. نياز سنجي آموزشي و هماهنگي آن با وزارت متبوع

3. مهندسي مجدد در برنامه آموزشي سازمان

4. نظارت بر تهيه سرفصل آموزشي

5. شركت در كميته ها ، كنفرانس‌ها ، كميسيون‌ها ، سمينارهاي مربوطه

6. نظارت برتهيه شناسنامه آموزشي براي كليه پرسنل

7. امتياز دهي به كليه پرسنل بر اساس شناسنامه آموزشي

8. نظارت بر وظايف پرسنل زير مجموعه

9. تلاش در جهت ارتقاء دانش شغلي و رفع نقاط ضعف

10. تلاش در جهت انتقال تجارب شغلي به همكاران تازه وارد

11. پاسخگويي به ارباب رجوع در موضوعات مربوط به حوزه كاري

12. تلاش در جهت بهبود فرايند و نحوه انجام كار و ارائه پيشنهادات سازنده

13. تعامل و همكاري مستمر و بهينه با ساير واحد ها در جهت انجام بموقع و مناسب كار

14. اولويت بندي افراد جهت معرفي به دوره هاي آموزشي

15. بررسي مدارك كاركنان جهت اعطاء امتيازات ناشي از طي دوره هاي آموزشي


 

کلمات کلیدی:
معرفی     واحد.آموزش     شرح     وظایف    

تاریخ بروز رسانی:   17 امرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >