کارگروه تخصصی تطبیق فرایندها و دستورالعمل ها

1397/3/17 0:0

کارگروه تخصصی تطبیق فرایندها و دستورالعمل ها

اهداف کار گروه:

·        قرائت و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی

·        تهیه و تدوین پیشنهادات جهت طرح در هیات امناء وزارتخانه

     

  دبیر:آقای اسماعیلی

اعضاء:

1-آقای محبوبی

2-آقای دریاپور

3-آقای برامکی

4-آقای صداقت

5-آقای خدری

6-خانم راویان

7-خانم سباعی

8-آقای فریدونی

9-خانم دشتی

10-خانم آرمیون


   
تعداد بازدید:   ۱۸۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >