آموزش حوزه ریاست
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 35

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزشی حضوری شغلی اختصاصی " نکات کاربردی در مدیریت سایت " ویژه رابطین سایت دانشگاه 1402/11/29
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی اختصاصی الکترونیک " مدیریت در روابط عمومی (فنون و فعالیتهاي روابط عمومی)" ویژه رابطین روابط عمومی 1402/11/4
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی اختصاصی الکترونیک " آشنایی با داشبورد اطلاعاتی" ویژه کارشناسان و رابطین مدیریت آمار 1402/11/3
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی اختصاصی الکترونیک " امنیت سیستم ها در پدافند غیر عامل" ویژه کارشناسان و رابطین فناوری اطلاعات 1402/10/26
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی اختصاصی الکترونیک " ایده‌های نو در روابط عمومی (ارتباطات آنلاین)" ویژه رابطین روابط عمومی 1402/10/25
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی" ویژه کارکنان و رابطین مدیریت بازرسی دانشگاه 1402/10/23
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش عمومی "وبینار قابلیت های جدید سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS" 1402/10/12
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آشنایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن" ویژه کارکنان و رابطین مدیریت بازرسی دانشگاه 1402/10/11
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " مهارت های ارتباطی موثر" جهت پرسنل حراست دانشگاه 1402/10/9
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزشی حضوری شغلی اختصاصی " آموزش عمومی میکروتیک2" ویژه مسئولین و کارشناسان فناوری اطلاعات 1402/10/3
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آشنایی با روش های تیمی و حل مساله در بازرسی" ویژه کارکنان و رابطین مدیریت بازرسی دانشگاه 1402/10/2
اطلاعیه: دوره آموزشی عمومی الکترونیک " جستجوی حرفه ای در گوگل" ویژه کلیه پرسنل دانشگاه 1402/9/29
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزش عمومی "وبینار آنلاین آشنایی با اداره خیرین و سلامت دانشگاه" به صورت وبینار جهت کلیه پرسنل دانشگاه 1402/9/28
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزشی حضوری شغلی اختصاصی " آموزش پیشرفته بانک های اطلاعاتی SQL Server Database" ویژه مسئولین و کارشناسان فناوری اطلاعات 1402/9/28
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " مهارت تصمیم گیری و حل مساله" جهت پرسنل حراست دانشگاه 1402/9/21
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی اختصاصی الکترونیک " آشنایی با سامانه های ذخیره سازی" ویژه کارشناسان و رابطین فناوری اطلاعات 1402/9/15
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " فن بیان و سخنوری" جهت پرسنل حراست دانشگاه 1402/9/5
اطلاعیه: برگزاری دوره آموزشی حضوری شغلی اختصاصی " نحوه فیلمبرداري براي کلیپ و تیزر( 2) " ویژه مسئولین روابط عمومی 1402/8/22
اطلاعیه: دوره آموزشی الکترونیک شغلی اختصاصی " آشنایی با اصول و مبانی نظارت و کنترل در نظام اداری" ویژه رابطین مدیریت بازرسی 1402/7/3
اطلاعیه: دوره آموزشی شغلی اختصاصی الکترونیک " آشنایی با نرم افزار مانتورینگ و مدیریت سخت افزار شبکه " ویژه کارشناسان و رابطین فناوری اطلاعات 1402/5/29
12
 
< >