آموزش حوزه ریاست
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 13

شمارهعنوانتاریخ صدور
آشنايي با اصطلاحات آمارزيستي 1401/9/26
برگزاری دوره "عکاسی خبری" 1401/8/16
برگزاری دوره"آشنایی با قانون محاسبات دولتی" 1401/8/14
دوره شغلی "نگارش اخبار" 1401/8/1
دوره آموزشی شغلی"مدیریت کیفیت آمارهای رسمی" 1401/6/19
آموزش راه اندازی FTPserver 1400/11/30
آموزش کاربردی امنیت در شبکه 1400/11/10
تدوين خبردرروابط عمومي 1400/10/20
اصول گزارش نويسي تحليلي 1400/10/13
آشنایی با دیتابیس 1400/10/8
آمار و نقش آن در سیاست گذاری وتصمیم گیری مدیران 1400/9/8
استانداردهاي نحوه نمايش و گزارش دهي خطاهاي آمارگيري 1400/8/1
دوره آموزشی پدافند غیرعامل ویژه پرسنل حراست 1400/5/17
 
< >