آموزش معاونت غذا و دارو
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 12

شمارهعنوانتاریخ صدور
دوره های آموزشی الکترونیکی 1401/9/8
برگزاری دوره های آموزشی شغلی "دستورالعمل اجرایی و پایش فراورده های آرایشی،غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه pms" ، "کاهش مصرف قند و نمک در فراوری محصولات غذایی" و "روشهای مختلف نگهداری مواد غذایی" 1401/7/23
برگزاری دوره آموزشی شغلی"انواع و اقسام تقلبات در مواد غذایی و نحوه شناسایی آن" 1401/5/19
برگزاری دوره های شغلی معاونت غذا و دارو 1401/5/9
معاونت غذاودارو 1400/11/19
دوره های آموزشی معاونت غذا و دارو 1400/11/9
آشنایی با اقلام در حوزه قلب و عروق 1400/10/5
آشنایی با ملزومات مصرفی اندوسکوپی 1400/10/5
بررسی و ارزیابی سم افلاتوکسین در محصولات غذایی 1400/7/20
روش های نوین تهیه و فرآوری مواد غذایی 1400/6/22
مدیریت ایمنی در آزمایشگاه 1400/5/23
دستورالعمل اجرایی پایش فرآورده های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه) PMS 1400/5/23
 
< >