پاداش پايان خدمت

1398/8/12 0:0

پاداش پايان خدمت


با توجه به ماده 103 آئين نامه اداري استخدامي كاركنان غيرهيات علمي به كارمندان مشمول اين آيين نامه كه بازنشسته از كار افتاده يا فوت مي شوند، به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي استحقاقي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي مشمول دريافت اين وجوه مي گردد، كسر مي شود.

کلمات کلیدی:
پاداش     پايان.خدمت    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >