تماس با ما

1397/6/9 0:0


مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا محبوبی- تلفن داخلی:231 ، تلفن مستقیم:

    معاون مدیر منابع انسانی

رضا دریاپور- تلفن داخلی:232 ، تلفن مستقیم:33328498-077

    رئيس اداره كارگزيني

مسعود اسماعیلی - تلفن داخلی:334، تلفن مستقیم:

  استخدام  

فاطمه شیخ ابولی-تلفن داخلی:222 ،تلفن مستقیم:

  قراردادهاي پرسنلي

شهناز روشن- تلفن داخلی: 225، تلفن مستقیم------

  طرح نيروي انساني و پيام آوران بهداشت

روشن بارگاهی- تلفن داخلی:225، تلفن مستقیم------

بهناز رهنما- تلفن داخلی:230، تلفن مستقیم:

    نقل و انتقالات و ماموريتها

غلامرضا یوسفی- تلفن داخلی:321، تلفن مستقیم:

  رويدادهاي پرسنلي

شریغت راویان- تلفن داخلی:222، تلفن مستقیم:

مریم احمدی- تلفن داخلی:222، تلفن مستقیم:

سمیه ابن رومی- تلفن داخلی:221، تلفن مستقیم:

لیلا سباعی- تلفن داخلی:225، تلفن مستقیم------

  بازنشستگي

اصغر حمزوی فرد- تلفن داخلی:230، تلفن مستقیم:

  آمار نيروي انساني

فاطمه مظفری-تلفن داخلی:221، تلفن مستقیم:

  ارزشيابي كاركنان

فاطمه اسلامی- تلفن داخلی:221، تلفن مستقیم:

  واحد آموزش کارکنان

رضا قاید حسینی- تلفن داخلی:327، تلفن مستقیم:

  بايگاني پرسنلي

کاظم دهقانی- تلفن داخلی:223، تلفن مستقیم:

عباسعلی حاجیان- تلفن داخلی:223، تلفن مستقیم:

مرضیه جلیلی- تلفن داخلی:288، تلفن مستقیم:

 

 

 

     


   
تعداد بازدید:   ۴۱۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >