فهرست همه مطالب
1
آشنايي با بازنشستگي و انواع آنروش خلاقانه استخدام در يك شركت ژاپني
به تازگی یک شرکت ژاپنی، کوهپیمایی را یکی از شروط استخدام و قبول کارمند قرار داده است. این یکی از خلاقانه ترین تصمیماتی است که تا حالا در زمینه منابع انسانی و جذب و استخدام نیروی پرسنلی به گوش رسیده است.


خلاصه مديريت رفتار سازماني
در مرحله عمل مطالعه افراد انساني را مطالعه رفتار سازماني مي نامند . رفتار سازماني عبارت است از مطالعه منظم (سيستماتيک) عمليات ، اقدامات ، کارها و نگرش هاي افرادي که سازمان را تشکيل مي دهند


سير تحول تئوريهاي مديريت
در نگرش تاريخي به موضوع سازمان و مديريت دسته‌بنديهاي مختلفي پيرامون مکاتب مختلف و نظريه هاي هر مکتب ارائه شده است. برخي از اين طبقه‌بنديهاي انجام گرفته در اين مقاله آمده است.


كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني
مديريت منابع انساني عبارت از مديريت و اداره استراتژيك و پايدار با ارزش ترين دارايي هاي شركت يعني كاركناني كه در آنجا كار مي كنند و منفرداً در كنار هم به شركت در وصول به اهدافش كمك مي كنند. اين كتاب ترجمه كاملي از كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني اثر مايكل آرمسترانگ مي باشد.


آموزش تهيه فرآيند كاري
فرآيند، معرف يک يا دسته اي از فعل و انفعالات است که به منظور تبديل داده ھا به باز داده ھا انجام مي گيرد.


1
< >