شرايط داوطلبان استخدام پيماني

1397/4/7 0:0

 

  • شرايط عمومي
_ تابعيت ايران و اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و متدين به يكي از اديان رسمي
_ حداقل داشتن 20 سال تمام و حداكثر 40 سال تمام و براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و بالاتر چهل و پنج سال تمام
تبصره ها: 
الف)  ايثارگران از لحاظ سني تابع قوانين خود مبي باشند.
ب) مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان پنج سال به سقف سني اضافه مي شود.
_ استخدام بهيار با مدرك تحصيلي ديپلم بهياري براساس ضوابط استخدامي كه كه از سوي وزارت ابلاغ ميگردد اعمال ميشود.
_ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت قانوني
_ انجام معاينات پزشكي و دريافت تائيديه پزشك معتمد
_ نداشتن سوء پيشينه
_ انجام مصاحبه تخصصي بمنظور شناخت توانايي داوطلب از انجام شغل انتخابي
_ عدم اعتياد به مواد مخدر، صحت مزاج و توانايي انجام كار، نداشتن محكوميت جزائي
  • شرايط اختصاصي 
_ دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم به بالا 
_  تناسب بين مدرك تحصيلي با رشته شغلي مورد تقاضا مندرج در آگهي استخدامي(در مشاغل بهداشتي و درماني گواهي پايان طرح يا معافيت از طرح بعنوان مدرك تحصيلي نيز پذيرفته مي شود.) 
_ گواهي موقت پايان تحصيلات يا گواهي پايان طرح و يا معافيت از طرح و براي افرادي كه مشغول گذراندن طرح خود مي باشند گواهي اشتغال به طرح از محل خدمت قابل پذيرش مي باشد.

 

کلمات کلیدی:
داوطلبان     استخدام    

تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >