فرم های اداری پرسنل مدیریت منابع انسانی

1397/2/26 0:0

1- درخواست مرخصی ساعتی

2- درخواست مرخصی روزانه

3- فرم درخواست خرید

4- فرم ماموریت آموزشی

5- فرم خروج از انبار

6-فرم بیمه عمر

 7-مرخصی بدون حقوق


تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >