فرایند واحد طرح

1397/5/12 0:0

 

 تامین و توزیع نیروی انسانی

  فلوچارت صدور معرفینامه

فلوچارت صدور معرفینامه تداوم خدمات

فلوچارت قسمتی از طرح

فلوچارت صدور گواهی پایان طرح

فلوچارت صدور معافیت از طرحتاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >