تماس با ما

1398/8/9 0:0


سرپرست منابع انسانی

محمدعلی پولادی -تلفن مستقیم 33328498-077

 

    معاون مدیر منابع انسانی

رضا دریاپور تلفن -مستقیم 33328498-077

  مسئول دفتر رئیس

مرضیه جلیلی- تلفن مستقیم 33328498-077

 

    رئيس اداره كارگزيني

 

غلامرضا یوسفی-  تلفن مستقیم:33323547-077

 

  استخدام  

     فاطمه شیخ ابولی-تلفن مستقیم:33328723-077             

     شهناز روشن- تلفن مستقیم33342117-077

    شهناز جوکار -تلفن مستقیم33328723-077

 

  طرح نيروي انساني و پيام آوران بهداشت

روشن بارگاهی- تلفن مستقیم 33342117-077

غزاله کهربایی-تلفن مستقیم 33342117-077

بهناز رهنما-  تلفن مستقیم:33342117-077

 

    نقل و انتقالات و ماموريتها

کاظم دهقانی- تلفن مستقیم:33323547-077

 

  رويدادهاي پرسنلي

شریغت راویان- تلفن مستقیم:33328723-077

مریم مهرزاد-تلفن مستقیم-33323547-077

مریم احمدی- تلفن مستقیم:33323547-077

لیلا سباعی- تلفن مستقیم33323547-077

مژگان زمردی-تلفن مستقیم 33323547-077

زهرا گیاهی-تلفن مستقیم 33323547-077

  بازنشستگي

حسن صداقت-  تلفن مستقیم:33342118-077

حمیدرضا باقری-تلفن مستقیم:33342118-077

 

  آمار نيروي انساني

فاطمه مظفری- تلفن مستقیم:33323547-077

 

  ارزشيابي كاركنان

فاطمه اسلامی- تلفن مستقیم:33323547-077

 

 

  واحد آموزش کارکنان

رضا قاید حسینی- تلفن مستقیم:33323547-077

هادی رئوفیان-تلفن مستقیم:33323547-077

 

 

  بايگاني پرسنلي

ابراهیم محبوبی - تلفن مستقیم:33323547-077

 

 

 

     


تاریخ بروز رسانی:   19 تير 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >