کارگروه تخصصی آموزش و ارزیابی عملکرد

1398/8/18 0:0

کارگروه تخصصی آموزش و ارزیابی عملکرد

اهداف کار گروه:

·     آموزش و توانمندی سازی نیروی انسانی

·        ارزیابی عملکرد منابع انسانی

      

  دبیر:آقای قائد حسینی

اعضاء:

1-آقای عبدالرضا محبوبی

2-آقای رضا دریاپور

3-آقای رضا قاید حسینی

4-آقای عباس مرشدی

5-خانم مهناز نجفی زاده

6-خانم پروانه راستگو

7-خانم حلیمه سعید فیروزآبادی

8-خانم فرزانه مهدوی

9-خانم صدیقه سرخوش

 


تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >