بخشنامه‌هاي مكاتبه شده

1397/2/24 0:0

 

رديف

عنوان بخشنامه

شماره بخشنامه

تاريخ

 1

 اعلام  ليست اسامي بازنشسته‌هاي سالهاي 93 لغايت 95

 2449/20/دپ

 1/2/93

 2

 احتساب دوره خدمت مشمولين طرح بعنوان سابقه بازنشستگي  

 2441/20/دپ

1/2/93 

 

 3

 40411/20/دپ

 24/12/92

 4

 كسر مقرري ماه اول احكام حقوقي كاركنان

 2643/20/دپ

 2/2/93

 5

 دستوالعمل مناطق نوار مرزي استان

 1326/20/دپ

 19/1/93

 6

 سازماندهي و رويه يكنواخت مكاتبات اداري

 2678/20/دپ

 02/02/93

 7

 احتساب سنوات خدمتي سربازان

 1699/20/دپ

 24/01/93

 8

 اعلام ضريب حقوقي سال 93

 1639/100

 20/12/92

 9

تاييد  گواهي استعلاجي توسط مدير واحد مربوطه

 5328/20/دپ

 28/02/93

 

کلمات کلیدی:
بخشنامه        

تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >