نقل و انتقالات نيروي انساني

1398/8/12 0:0

 

تعريف

واحد نقل و انتقالات بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه مديريت منابع انساني دانشگاه، وظيفه بررسی درخواست‌های انتقال و یا ماموریت مطرح شده از سوی کارکنان دانشگاه و کارکنان سایر دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین سایر دستگاههای دولتی را با استناد به آئين نامه مصوب هئیت رئیسه محترم دانشگاه، بر اساس فرایندی نظام مند بر عهده دارد.

رعایت عدالت در بررسی درخواست‌های ارجاع شده، پاسخگویی مناسب، تکریم ارباب رجوع و کسب رضایت آنان، تسریع در انجام امور محوله، تعامل با مدیران سازمان و اهتمام به سیاستهای ابلاغی از سوی آنان و همچنین تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه از طریق نیروهای متقاضی انتقال و یا ماموریت، با عنایت به برآورد نیروی انسانی صورت گرفته، از جمله مهمترین اهداف واحد بشمار می آید. 

کلمات کلیدی:
نقل     انتقالات     نيروي.انساني    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >