امور استخدام دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

1397/2/16 0:0

 

تعاريف:
1 - امتحان مجموعه اقدامات جهت سنجش شايستگي توانمنديهاي عمومي و تخصصي و تشخيص احراز صلاحيت‌هاي عمومي مي‌باشد و كساني پذيرفته مي شوند كه نمره آنان به حد نصاب رسيده باشد.
2 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد و به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود.

انواع روشهاي استخدام :

برگزاري آزمون استخدامي

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بعد از اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براساس نيازهاي مراكز بهداشتي درماني جهت جذب نيروي متخصص آگهي استخدام منتشر و با برگزاري آزمون در يك فضاي رقابتي اقدام به تامين نيروي انساني مورد نياز خود مي نمايد.

متعهد خدمت :

بمنظور جذب نيروي بهورز جهت اشتغال در خانه هاي بهداشت روستاهاي تابعهه پس از اخذ وزارت متبوع براساس آئين نامه پذيرش بهورز مصوب شهريور 1388(آخرين اصلاحات) وزارت متبوع از ميان داوطلبان بومي روستاهاي مربوطه كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم دررشته هاي مرتبط بهداشتي مي باشند اقدام به برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه مي نمايد و پس از انجام مراحل گزينش جهت شركت در دوره تحصيلي بهورزي به مراكز آموزش بهورزي معرفي مي نمايد.


شرايط پذيرش بهورز :

مدرك تحصيلي : ديپلم در تمامي رشته ها و فوق ديپلم در رشته هاي بهداشت خانواده ،مامايي ، بهداشت محيط و حرفه اي و مبارزه با بيماريها
شرايط سني : براساس آخرين بخشنامه هاي استخدامي كه از طرف وزارت بهداشت و يا معاونت توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري ابلاغ ميگردد (فرزندان شاهد و ايثارگر از لحاظ شرايط سني معاف مي باشند)

موردي (فرزندان شاهد و ايثارگر)

براساس مصوبه دولت مبني بر حمايت و اشتغال ئ ساماندهي فرزندان شاهد و ايثارگر(جانبازان 25% به بالا) هر دستگاهي مكلف گرديده است كه از كل مجوزهاي استخدامي خود حداقل 30% به ايثارگران اختصاص مي يابد.

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نيز با توجه به معرفي نامه از بنياد شهيد و ايثارگران استان اقدام به جذب نيروي مورد نياز از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي مربتط با كادر بهداشتي و درماني بدون آزمون استخدامي مي نمايد.  

کلمات کلیدی:
استخدام     دانشگاه     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   18 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >