تماس با ما

1398/8/9 0:0


مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا محبوبی- تلفن داخلی:231 ، تلفن مستقیم:

 

    معاون مدیر منابع انسانی

رضا دریاپور- تلفن داخلی:232 ، تلفن مستقیم 07733322081

 

    رئيس اداره كارگزيني

مسعود اسماعیلی - تلفن داخلی:334، تلفن مستقیم:-----

 

  استخدام  

فاطمه شیخ ابولی-تلفن داخلی:222 ،تلفن مستقیم:------              

                     
  قراردادهاي پرسنلي

شهناز روشن- تلفن داخلی: 225، تلفن مستقیم------

مریم مهرزاد-تلفن داخلی:230،تلفن مستقیم-------

 

  طرح نيروي انساني و پيام آوران بهداشت

روشن بارگاهی- تلفن داخلی:225، تلفن مستقیم------

بهناز رهنما- تلفن داخلی:230، تلفن مستقیم:--------

 

    نقل و انتقالات و ماموريتها

غلامرضا یوسفی- تلفن داخلی:321، تلفن مستقیم:-------

 

  رويدادهاي پرسنلي

شریغت راویان- تلفن داخلی:222، تلفن مستقیم:-------

مریم احمدی- تلفن داخلی:222، تلفن مستقیم:-------

سمیه ابن رومی- تلفن داخلی:221، تلفن مستقیم:-------

لیلا سباعی- تلفن داخلی:225، تلفن مستقیم------

 

  بازنشستگي

اصغر حمزوی فرد- تلفن داخلی:230، تلفن مستقیم:--------

 

  آمار نيروي انساني

فاطمه مظفری-تلفن داخلی:221، تلفن مستقیم:------

 

  ارزشيابي كاركنان

فاطمه اسلامی- تلفن داخلی:221، تلفن مستقیم:------

 

 

  واحد آموزش کارکنان

رضا قاید حسینی- تلفن داخلی:321، تلفن مستقیم:-------

 

 

  بايگاني پرسنلي

کاظم دهقانی- تلفن داخلی:223، تلفن مستقیم:-------

عباسعلی حاجیان- تلفن داخلی:223، تلفن مستقیم:-------

مرضیه جلیلی- تلفن داخلی:288، تلفن مستقیم:--------

 

 

 

     


تاریخ بروز رسانی:   15 دی 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >