معاون مدیر منابع انسانی

1398/8/12 0:0

 

 نام و نام خانوادگی: رضا دریاپور

 عنوان شغل:معاون مدیر منابع انسانی

 مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

 رشته تحصيلي : مدیریت اجرایی

  تاريخ شروع بكار: 1376/03/24

 تلفن تماس: 33328498-077

  ایمیل: Reza_122122@yahoo.com

                              

  

شرح وظایف:

  • اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضاء هیات علمی و کارکنان غیر آموزشی و پیش بینی کادر علمی،اداری،فنی،درمانی مورد نیاز دانشگاه
  • اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوط به مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنل
  • انجام مراحل استخدام،ترفیع،مرخصی و برکناری اعضاء هیات علمی براساس مقررات و آئین نامه های مربوطه
  • تهیه احکام ترفیع و ارتقاء اعضاء هیات علمی
  • انجام مراحل استخدام،ترفیع،مرخصی و برکناری کارکنان بر اساس مقررات و آئین نامه های مربوطه
  • اجرای مصوبات انضباطی کارکنان و رسیدگی به اجرای خط مشی هایی که در آن رابطه ابلاغ گردیده است.
  • تهیه و تنظیم شرح شغل کارکنان غیر آموزشی همراه با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پست های سازمانی و یا طرف دیگر با همکاری واحد تشکیلات
  • اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط
  • انجام مراحل بازنشستگی کارکنان و اعضاء هیئت علمی و غیر هئیت علمی 

                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رزومه


تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >