کارگروه تخصصی ساماندهی نیروی انسانی

1398/8/18 0:0

 

 کارگروه تخصصی ساماندهی نیروی انسانی

اهداف کار گروه:

  •  برنامه ریزی و تدوین آمار و اطلاعات نیروی انسانی
  •  ساماندهی و جذب و بکارگیری نیروی انسانی
  • تجزیه و تحلیل نیروی انسانی

 

  دبیر: خانم شیخ ابولی

اعضاء:

1-آقای محبوبی

2-آقای دریا پور

3-آقای قائدی امامزاده

4-خانم مظفری

5-خانم بارگاهی

6-خانم روشن

7-خانم حسینی


تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >