سال92

1398/8/18 0:0

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان وزارت بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشکی92

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر92

کلمات کلیدی:
دستورالعمل.ارزشيابي.كاركنان    

تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >