رابطین ارزشیابی

1398/8/18 0:0

ليست رابطين محترم ارزشيابي دانشگاه سال92

رديف
نام رابط
نام واحد
تلفن
آدرس ايميل
1
اكرم زماني
بيمارستان 17 شهريور دشتستان
09174403398
 
2
كاظم منفرد
شبكه بهداشت ودرمان جم
09171789445
3
عليرضا شهيدي
شبكه بهداشت و درمان دشتستان
09171735497
4
زهره خاكي
شبكه بهداشت و درمان دير
09173752144
5
حسين رضايي
بيمارستان زينبيه خورموج
09173723718
6
ضرغام اسماعيلي
شبكه بهداشت ودرمان دشتي
09174026053
7
ليلا بازويي
شبكه بهداشت ودرمان ديلم
09363733309
8
شايان فر
بيمارستان بقيه اله ديلم
09173766045
9
حميد زارعي
شبكه بهداشت و درمان كنگان
09171787828
10
اعظم فاريابي
بيمارستان محمدرسول اله كنگان
09172738770
Aban64_FaGyahoo.com
11
حسين خدري
بيمارستان شهدا
09173779211
H,khedri@bpums.ac.ir
12
اعظم دشتي اهرمي
شبكه تنگستان
09171770275
13
احمد تونه
بيمارستان سوانح و سوختگي
09178716054
14
زينب صدوقي
معاونت درمان
09178716054
Cgoffice1389.gmail.com
15
زهرا مباركي
معاونت غذا ودارو
09178184380
16
سهيلا قائدي
مديريت خدمات پشتيباني
09381078694
17
صديقه اسفرم
دفتر فني دانشگاه
09171751625
18
لادن نيكنام
دفتر بودجه و توسعه
09171769673
19
مهرماه ديواني
دفتر مديريت تحول
09177740353
 
20
ماهرخ موقر
دفتر رياست دانشگاه
09163344150
21
صديقه صادقي زاده
بيمارستان امير گناوه
09179719855
22
الهام گرامي
معاون آموزش
09178370231
 
23
حبيب اله لك
معاون دانشجويي
09392738920
 
24
بهناز رهنما
مديريت امور اداري
09174408474

 


تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >