فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 197

12345678910
شمارهعنوانتاریخ صدور
بخشنامه برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
اطلاعیه برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
نحوه ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/5
اسامی مجازشدگان شرکت در آزمون جامع توجیهی (سری دوم) 1401/4/1
بازرسي، ارزيابي و مديريت در کليه محيط هاي کاري با رويکرد پدافند غير عامل 1401/4/1
اسامی قبول شدگان نهایی اولین دوره توجیهی بدو خدمت 1400(آزمون جامع و آزمون اختصاصی) 1401/2/10
نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان 1400/11/30
آموزش راه اندازی FTPserver 1400/11/30
اسامی مجاز شدگان شرکت در اولین آزمون جامع توجیهی بدوخدمت استان بوشهر 1400/11/27
اطلاعیه ویژه آزمون توجیهی بدو خدمت (اطلاعیه شماره16) 1400/11/27
مديريت دانش و يادگيري در سازمان 1400/11/24
اطلاعیه نهایی شماره 2 آزمون توجیهی بدو خدمت (اطلاعیه شماره15) 1400/11/20
سوگندنامه 1400/11/20
معاونت غذاودارو 1400/11/19
دوره های آموزشی مدیریت امورمالی 1400/11/17
معاونت بهداشتی 1400/11/11
مدل های تعالی سازمانی 1400/11/10
آموزش کاربردی امنیت در شبکه 1400/11/10
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 1400/11/10
انبار و جایگاه آن در سازمان 1400/11/10
12345678910
 
< >