فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 69

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدام قراردادی مورخ 99/7/24دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1399/12/25
گزارش عملکرد واحد آموزش توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه 1399/12/10
برگزاری دوره های آموزشی نیمه دوم دی ماه1399 1399/10/15
زمانبندی تحویل مدارک آزمون استخدام قراردادی مورخ 99/7/24 1399/10/9
اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی کارشناس آزمایشگاه مورخ 99/6/6 1399/9/12
لیست پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون شرکتی مورخ 99/6/6 (رشته های علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی) 1399/7/19
برگزاری دوره های آموزشی بصورت الکترونیکی از تاریخ 99/6/30 لغایت 99/7/12 1399/6/31
برگزاری دوره آموزشی قرآن کریم بصورت غیرحضوری 1399/6/26
برگزاری دوره های آموزشی بصورت الکترونیکی از تاریخ 99/6/16 لغایت 99/6/30 1399/6/26
برگزاری آزمون الکترونیکی پرسنل معاونت درمان از تاریخ 99/6/23 لغایت 99/7/5 1399/6/26
برگزاری دوره های آموزشی آنلاین از تاریخ 99/6/16 لغایت 99/6/30 1399/6/17
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری انگیزش در کار از تاریخ 99/06/01 لغایت 99/06/15 1399/6/5
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزش کارکنان از تاریخ 99/3/25 1399/3/25
برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری از تاریخ 99/02/13 1399/2/22
تامین نیرونی انسانی بصورت موقت جهت پیشگیری و درمان بیماری کرونا 1398/12/21
اطلاعیه بررسی مدارک داوطلبان آزمون استخدامی 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/10/23
برگزاری دوره آموزشی کبوتران حریم سلامت از تاریخ98/7/21 لغایت98/8/21 1398/7/23
برگزاری دوره آموزشی ثبت تجارب و مستند سازی از تاریخ 98/7/3 لغایت 98/7/14 1398/7/6
آگهی استخدام پیمانی ویژه دانشگاه های علوم پزشکی سال 98 1398/7/6
برگزاری کارگاه آموزشی تشریفات رسمی و نحوه چیدمان اداری مورخ 98/7/2 1398/6/31
1234
 
< >