اعضاء كميته نقل و انتقالات

1397/5/7 0:0

اعضاء كميته نقل و انتقالات :

1- معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه (رئيس كميته)
2- معاونين دانشگاه (و يا نماينده آنها)
3- مديرمنابع انساني دانشگاه
4- نماينده حراست دانشگاه
5- نماينده بودجه دانشگاه
6- مسئول واحد نقل وانتقالات (دبير كميته) 

کلمات کلیدی:
كميته     نقل     انتقالات    
تعداد بازدید:   ۲۹۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >