فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 38

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی(آزمون آنلاین) مورخ 97/9/14 لغایت 97/10/1 1397/9/14
برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی-آزمون آنلاین 1397/8/30
برگزاری آزمون آنلاین مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از تاریخ 97/8/23 لغایت 97/9/10 1397/8/27
برگزاری دوره آموزشی اخلاق پژوهش و مناظره علمی از تاریخ 97/8/7 لغایت 97/8/21 1397/8/7
برگزاری دوره آموزشی حوزه مدیریت امور مالی و بودجه از تاریخ 97/7/29 لغایت 97/8/12 1397/7/29
برگزاری دوره های آموزشی از تاریخ 97/7/23 لغایت 97/8/5 1397/7/23
اعلام داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری مورخ 97/1/31 جهت مصاحبه 1397/7/23
آزمون آنلاین عدالت سازمانی تاریخ 97/7/7/ لغایت 97/7/20 1397/7/8
آزمون آنلاین مدیریت رفتار سازمانی تاریخ 97/7/3 لغایت 97/7/13 1397/7/7
تقویم دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال97 1397/6/5
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کمک پرستاری 1397/1/21
دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت تاریخ 96/12/7 لغایت 96/12/19 1396/12/8
نحوه تقاضای تداوم خدمات مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ 96/11/01 1396/11/23
آزمون ضمن خدمت سبک زندگی اسلامی مورخ 96/10/18 لغایت 96/11/15 1396/10/23
آزمون مجازی اخلاق در پژوهش علوم پزشکی تاریخ 96/10/11 لغایت96/10/22 1396/10/11
کارگاه آموزشی تکنیک های هوش هیجانی 1396/10/11
تقویم آموزشی سال 1396 1396/3/21
اصلاحیه نرم افزار پرسنلی 1395/4/30
دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی 1394/9/10
ارسال اطلاعات مديران زن 1394/4/3
12
 
< >