فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 22

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
تقویم آموزشی سال 1396 1396/3/21
اصلاحیه نرم افزار پرسنلی 1395/4/30
دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی 1394/9/10
ارسال اطلاعات مديران زن 1394/4/3
اعلام نتيجه آزمون استخدامي پيماني 1394/4/1
آگهي استخدام پيماني دانشگاه 1394/2/27
دريافت نسخه جديد نرم افزار پرسنلي 2.27.13 1394/2/21
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی از تاریخ 17 دی‌ماه 1393 1393/10/16
29286/20/دپ قابل توجه کارکنان قراردادي داراي مجوز قبولي در آزمونهاي استخدامي ادواري 1393/9/25
28179/20/دپ جذب کارکنان قراردادي داراي مجوز قبولي در آزمونهاي استخدامي ادواري 1393/9/15
طرح تکميل و يکسان سازي اطلاعات نرم افزار پرسنلي 1393/9/8
اجراي بخشنامه قانون نقل و اننتقالات حق بازنشستگي تا تاريخ 20 آذر 93 1393/9/1
26663/20/دپ تداوم خدمت داوطلبانه مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 1393/9/1
4291/209/د صدور احکام برقراري فوق العاده شغل کارکنان رسمي، پيماني و طرحي 1393/8/14
ابلاغ دستورالعمل ارزيابي عملکرد مديران و کارکنان سال 92 1393/2/28
5328/20/دپ تأييد گواهي مرخصي استعلاجي توسط مدير واحد 1393/2/28
1699/20/دپ احتساب سنوات خدمتي سربازي 1393/1/24
1699/20/دپ ساماندهي و اتخاذ رويه يکنواخت در مکاتبات اداري 1393/1/24
1963/100 اعلام ضريب حقوقي سال 93 1392/12/22
اعلام نياز ارديبهشت 92 طرح نيروي انساني 1392/2/1
12
 
< >