فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 57

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزش کارکنان از تاریخ 99/3/25 1399/3/25
برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری از تاریخ 99/02/13 1399/2/22
تامین نیرونی انسانی بصورت موقت جهت پیشگیری و درمان بیماری کرونا 1398/12/21
اطلاعیه بررسی مدارک داوطلبان آزمون استخدامی 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/10/23
برگزاری دوره آموزشی کبوتران حریم سلامت از تاریخ98/7/21 لغایت98/8/21 1398/7/23
برگزاری دوره آموزشی ثبت تجارب و مستند سازی از تاریخ 98/7/3 لغایت 98/7/14 1398/7/6
آگهی استخدام پیمانی ویژه دانشگاه های علوم پزشکی سال 98 1398/7/6
برگزاری کارگاه آموزشی تشریفات رسمی و نحوه چیدمان اداری مورخ 98/7/2 1398/6/31
نتایج تعیین محل خدمت پزشکان طرحی دوره سوم (شهریورماه 98) 1398/6/24
برگزاری دوره آموزشی پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت از تاریخ98/6/24 لغایت 98/7/7 1398/6/24
نتایج تعیین محل خدمت دندانپزشکان طرحی دوره سوم (شهریورماه 98) 1398/6/24
اطلاعیه و ثبت نام پزشکان طرحی(شهریورماه 98) 1398/6/20
اطلاعیه و ثبت نام دندانپزشکان طرحی(شهریورماه 98) 1398/6/20
دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان سال 98 1398/6/16
برگزاری دوره آموزشی(الکترونیکی)مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی از تاریخ 98/6/11 لغایت 98/6/25 1398/6/13
برگزاری دوره آموزشی رهبری سازمان از تاریخ 98/03/04 لغایت 98/03/18 1398/3/4
اطلاعيه تداوم خدمت طرح براي رشته هاي گروه پرستاری 1397/11/27
پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی کمک پرستاری / بهیاری مورخ 97/1/31 1397/10/4
برگزاری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت از تاریخ 97/10/1 لغایت 97/10/12 1397/10/3
برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی(آزمون آنلاین) مورخ 97/9/14 لغایت 97/10/1 1397/9/14
123
 
< >